Procedura ochrony przed
szkodnikami dla firm

Wdrożenie monitoringu HACCP jest obowiązkiem dotyczącym wszystkich firm i zakładów, które mają do czynienia z żywnością

Po co wdrażać system HACCP?

System HACCP jest systemem przyjaznym i korzystnym zarówno dla konsumenta, jak i dla przedsiębiorcy działającego w obszarze żywności.

Na obowiązku wdrażania systemu HACCP w firmach, konsument zyskuje pewność, że spożywana przez niego żywność jest całkowicie bezpieczna i na pewno mu nie zaszkodzi. Przedsiębiorca posiadając prawidłowo wdrożony i funkcjonujący system buduje zaufanie konsumentów do firmy i poprawia jej wizerunek.

Dzięki posiadanemu systemowi może udowodnić, że wykazuje należytą staranność przy realizacji wszystkich działań prowadzonych w firmie oraz że stosuje wszelkie zabezpieczenia mogące uchronić żywność przed potencjonalnymi zagrożeniami zdrowotnymi.

Wdrożenie systemu HACCP i dobra praktyka higieniczna (GHP)

Każde przedsiębiorstwo lub firma jest zobowiązana do opracowania własnego zakładowego programu lub instrukcji Dobrej Praktyki Higienicznej, która jest podstawą do wdrażania systemu HACCP. Program taki powinien uwzględniać strukturę organizacyjną i specyfikę działalności danej firmy. Procedury i instrukcje dotyczące Dobrej Praktyki Higienicznej powinny być ściśle przestrzegane przez wszystkich pracowników. W świadomości przeciętnego człowieka, w tym także pracownika zatrudnionego przy produkcji i obrocie żywnością, pojęcie higiena czy Dobra Praktyka Higieniczna kojarzy się często i jedynie z procesami mycia i dezynfekcji oraz higieną osobista pracowników. W rzeczywistości jest to pojęcie daleko szersze, obejmujące przynajmniej kilka obszarów, a ściśle ze sobą zintegrowanych i skierowanych na osiągnięcie jednego celu jakim jest bezpieczeństwo żywności.

opracowanie

Współpracę z firmami rozpoczynamy od indywidualnego przygotowania procedury oraz jej załączników. Prawidłowa dokumentacja jest najważniejszym elementem na etapie odbioru lokalu przez sanepid i tylko jej prawidłowe przygotowanie gwarantuje brak problemów w przyszłości.

wdrożenie

Po przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji, pracownik techniczny przyjeżdża do lokalu aby zgodnie z założeniami fizycznie zainstalować wymagane detektory. Na tym etapie przedsiębiorca ma wszystko co potrzebne, by od strony procedury ochrony przed szkodnikami otworzyć lokal.

kontrolowanie

Cykliczna lustracja obiektu jest bardzo ważnym elementem samej procedury. Pozwala na szybkie wykrycie nieprawidłowości oraz ich pełną dokumentację. Lokal jest zabezpieczony, sprawdzany a kontrole są dokumentowane za pomocą wypełnianych kart kontroli przez profesjonalną firmę DDD.

Kogo przede wszystkim
dotyczy procedura?

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z produkcją, przetwórstwem, magazynowaniem, transportem oraz dystrybucją produktów spożywczych musi stosować się do zasad GMP, GHP, HACCP.

Zakłady produkcyjne

Zakłady produkcyjne

Restauracje i puby

Restauracje i puby

Sklepy spożywcze

Sklepy spożywcze

Piekarnie i cukiernie

Piekarnie i cukiernie

Szkoły i przedszkola

Szkoły i przedszkola

Hotele i pensjonaty

Hotele i pensjonaty